kadim ארכיאולוגיה כדי חרס מתכת המוזיאון לתרבות הפלישתים הפלשתחםdutch design week eindhoven mikki mann studio fe ttm things that matter ecology consumerism vase vessels kadim modern architypes
ארכיאולוגיה שעוד תגיע • התערוכה שהוצגה בשבוע העיצוב ההולנדי מגיעה למוזאון לתרבות הפלישתים ! // התערוכה מציגה קולקציה של כדים שעוצבו מחדש כארכיאולוגיה מודרנית: כוס הקפה טו-גו, כד המים הצונן, קערת הפירות, צנצנת העוגיות, השייקר ופריט סיני אחד לפחות. אסופה של מכלים המשמשים אותנו בחיי היום יום שלנו. מה הם אומרים עלינו? על הקצב או על האקלים של חיינו? מה יאמרו הכלים הללו – כשיהפכו להיות פריט ארכיאולוגי – על תנועת חיינו היום?• התערוכה משתלבת בתצוגת הקבע הארכיאולוגית “עולמם של הפלשתים”, ונמצאת על הרצף הנרטיבי של לימוד חברות דרך הכלים שעוצבו, נצרכו, ונאספו על ידי אנשים בתקופות שונות. • כמעצבת אני מציגה את הכלים בכסות ארכיאולוגית, מתוך ניסיון להעניק את הפרספקטיבה הנחוצה לנו, בכדי ללמוד אותנו כחברה היום. במבט ראשון נדמה שהם עשויים חרס או פורצלן, אך למעשה הם עשויים מתכת דקיקה, צבועים בגוונים של אדמה. כמו בארכיאולוגיה ממש, הכלים יוצרו בעבודת יד, ייצור מקומי, ישראלי. ••• התערוכה נפתחה לקהל ואתם מוזמנים.ות לבקר אותה במהלך חופשת הפסח ! • מוזיאון לתרבות הפלישתים השייטים 16 אשדוד
תערוכת הקבע “עולמם של הפלשתים” מספרת את סיפורה של התרבות הפלשתית המוכרת לנו מסיפורי התנ”ך ושהשאירה חותמה באתוס הלאומי-יהודי. התפישה הרווחת אודות הפלשתים הייתה מאז ומעולם שלילית והורגלנו לראות בהם לא יותר מאשר עם זר ואכזר. הפלשתים מוצגים במקרא כעם כובש, גס שמצוי במאבקים חוזרים ונשנים מול הכנעניים, כאשר שאלות רבות על הנסיבות להגעתם לכנען, על השתלבותם בחברה ועל תרבותם – נותרו ללא מענה וללא מידע. המחקר הארכיאולוגי שהחל במאה ה- 19 אודותם, וכן הממצאים הארכיאולוגים שנמצאו בחפירות, משלים את התמונה המלאה אודות הפלשתים. התערוכה מציגה את סיפורם של הפלשתים מנקודת מבט אנושית המציגה את סיפורו של עם מהגר שבשל גורמי דחיפה נאלץ לנטוש את אדמתו בחיפושו אחר אדמה אחרת, עם כל בני ביתו ומעט מחפציו האישיים. מעניין לראות כי על אף המלחמות ביניהם ופערי התרבות, הפלשתים התיישבו והשתלבו לצד בני ישראל בארץ כנען. הם השפיעו והושפעו מהעמים הסמוכים להם מבחינה תרבותית וחומרית. התערוכה מתבוננת באורח חייהם ומפגישה את הצופה עם צדה האחר של התרבות הפלשתית.
kadim ארכיאולוגיה כדי חרס מתכת המוזיאון לתרבות הפלישתים הפלשתים